Yeni Askerlik Sistemi

Askerlik Hizmet Süresi Nasıl Hesaplanır ?

Askerlik Hizmet Süresi Nasıl Hesaplanır? sorusu, Yeni Askerlik Sistemi nde en fazla merak edilen sorulardan biridir.  Özellikle 26 Haziran 2019 tarihinde askerde olan arkadaşlardan fazla izin ve fazla hava değişimi kullananlar terhis tarihlerini hesaplamakta güçlük çekmektedir. İşte Askerlik Hizmet Süresi Hesaplama ve terhis tarihi nasıl hesaplanacağını merak ediyorsanız detaylar yazımızda…

Askerlik hizmet süresi ne demek ?

Askerlik hizmeti;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 72 nci maddesine göre her Türkün hak ve ödevi olan vatan hizmetinin 7179 Sayılı Askeralma Kanunu esaslarına göre yerine getirilmesini,

Hizmet süresi

7179 Sayılı Askeralma Kanununda belirtilen muvazzaf askerlik sürelerini, yani yedek astsubay ve yedek subaylar için 12 ay, bedelli askerlik yapanlar için 1 ay, diğer erbaş/erler için 6 ay olarak belirlenen süreleri ifade etmektedir.

Askerlik Hizmet Süresi 

Bu tabirler de göz önünde bulundurulduğunda Askerlik Hizmet Süresi, tabi olduğunuz askerlik statüsünde geçirdiğiniz süreyi ifade etmektedir.

Askerlik hizmet süresi  nasıl hesaplanır?

 Askerlik şubesinden sevk edilme tarihinize norma erbaş/erler 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar 12 ay  eklediğinde terhis tarihinizi bulursunuz. Burada hangi ayın kaç gün çektiğinin bir önemi yoktur. Siz statünüze göre 6 yada  12 ay ekleme yapacaksınız.

Terhis Hesaplama (Normal Erbaş/erler için) ;

Sevk Tarihi   : 01.06.2019 ise

Terhis Tarihi : 01.12.2019 ‘ dur.

Terhis Hesaplama (Yedek Subay ve Yedek Astsubay için) ;

Sevk Tarihi   : 11.07.2019 ise

Terhis Tarihi : 11.07.2020 ‘ dir.

Askerlik Hizmet Süresi Hesaplamada Diğer Hususlar

Tabi burada, askerlikten sayılmayan günler, yol süreleri, kullanılan izin süresi vs. gibi bazı değişiklikler sizin terhis tarihinizi ve kışladan ayrılacağınız zamanı değiştirecektir.

Askerlikten Sayılmayan Günler nelerdir ?

Kışlaya geç katıldığınız günler, firarda geçen süreler, kısa süreli kaçma, izin ve hava değişimi sonrası birliğinize geç katıldığınız günler, askerliğini 6 ay yapanlar için 6 günden fazla / askerliğini 12 ay yapanlar için 12 günden fazla alınan hava değişimi/istirahat süreleri, TSK disiplin kanununa göre aldığınız hizmetten men cezaları askerlikten sayılmaz.

Askerin Kullanabileceği İzinler nelerdir ?

 1- Kanuni İzin

2- Gece Yatısı ( Evci ) İzni

3- Ölüm İzni

4- Babalık izni

5- Günlük İzin

6- Hafta sonu İzni vs.

Bunların kaç gün olduğu ve detayları yakında hazirlayacağız…

Askerlikte Yol İzni
Askerlikte Yol İzni

Askerlikte Yol İzni kaç gündür ?

Yol izni askerlik şubeniz ile birliğiniz arasındaki mesafeye göre ;

800 kilometreye kadar 1 gün gidiş 1 gün dönüş ,

801 kilometre ve daha fazlası için 2 gün gidiş 2 gün dönüş olacak şekilde verilir. Yani 800 km’ ye kadar bir yere izne gidecekseniz 2 gün yol izni alırsınız. 801 km’den fazla bir yere 4 gün yol izni alırsınız.

Kanuni izninizi 2 ve daha fazla parçaya bölüp kullanırsanız, bunlardan sadece 1 tanesi icin yol izni verilir. Mesela 6 ay askerlik yapacaksınız diyelim. O zaman 6 gün izin hakkınız olur. Bunu 3 gün bir tarihte kalan 3 günü başka bir tarihte kullanırsanız, 2 kere yol izni alamazsınız. Bunlardan sadece 1 tanesi için yol izni alabilirsiniz. Böylece toplamda 6 gün+ yol izni hakkınızı olur.

Yol İzni Kullanmazsak Ne Olur ?

Eğer askerliğiniz boyunca izne çıktığınızda yol izninizi kullanmazsanız yada hiç izin kullanmadığınız için yol izninizi kullanamazsanız, yol izni terhis olacağınız gün size verilecek ama sadece gidiş yol izni verilecek. Dönmeyeceğiniz için dönüş izni verilmeyecek. Bu nedenle yol izninizi askerliğiniz esnasında kullanmaz da, terhisinizde kullanırsanız mesafeye göre 1 yada 2 gün zararınız var demektir. Tabi bu tercihinize kalacak.

Yeni Askerlik Sisteminde Kanuni izin hakkı kaç gündür?

7179 sayılı Askeralma Kanunu‘nun yürürlüğe girmesi ile uygulamaya geçirilen Yeni Askerlik sisteminde her ay için 1 gün Kanuni izin hakkı verilmiştir. Daha önce dağıtım izni kullanan ya da 6 günden fazla Kanuni izin kullananların fazla kullandıkları tüm süreler askerlikten sayılacak.

Terhis Hesaplama
Terhis Hesaplama

Terhis Hesaplama Örnek 1

26 06 2019 tarihi itibarıyla 6 ay 20 gün askerlik hizmet süresi bulunan asker, Yeni   Askeralma Kanunu yürürlüğe girmeden önce 17 gün izin kullanmıştır. Kullanmış olduğu izin süresinin tamamı askerlik hizmetinden sayılacaktır asker 6 ay askerlik hizmet süresini tamamlamış olduğundan 26 06 2019 tarihi itibariyle terhis edilecektir.

Terhis Hesaplama Örnek 2 

Askeralma Kanunun yürürlüğe girdiği 26.06.2019 tarihi itibarıyla askerlik hizmet süresi 3 ay 20 gün olan asker( sevk tarihi: 06.03.2019),  4 gün izin+yol kullanmıştır. Bu askerin Yeni Askeralma Kanunu ile 6 gün izin hakkı bulunmaktadır. 2 ay 10 gün daha askerlik yapması gerektiğinden, kalan askerlik hizmetinin her ayı için 1 gün olacak şekilde izin verilecek yani 2 gün daha izin verilecek ve 6 aylık askerlik hizmetini tamamlamadına müteakip terhis edilecektir. Eger bu 2 gün iznini kullanmazsa, yol izni de kalmadığından 04.09.2019 tarihinde T.M.I.(Terhis Mahiyetinde İzin) gönderilecek ve askerliği bitmiş olacak.

Terhis Hesaplama Örnek 3

Yeni Askeralma Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 26.06.2019 tarihi itibarıyla 4 ay askerlik hizmet süresi olan asker, 20 gün Kanunu izin kullanmıştır. Yeni Askeralma Kanunu yürürlüğe girmeden önce 6 günden fazla izin kullanmış olduğundan, kalan 2 ay askerlik hizmeti için izin verilmeyecek 6 aylık askerlik hizmetini tamamlamasına müteakip terhis edilecektir.Yani 26.12.2019 tarihinde terhis olacaktır.

Yeni Askerlik Sisteminde Hava değişimi/istirahat hakkı kaç gündür?

 7178 sayılı Askeralma Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile uygulamaya geçirilen Yeni Askerlik sisteminde her ay için 1 gün  hava değişimi/istirahat hakkı verilmiştir.Daha önce 6 günden fazla hava değişimi/istirahat kullananların fazla kullandıkları tüm süreler askerlikten sayılacak. Örnek hesaplama aşağıda yapılmıştır.

Şafak Hesaplama Örnek 1 

Asker 20.04.2019 tarihinden itibaren 20 gün hava değişimi almıştır. Hava değişimi rapor tarihinden önce 2 ay 20 gün askerlik hizmeti bulunmaktadır. Bu 20 gün hava değişimi süresinin tamamı askerlik hizmetinden sayılacaktır. Askeralma Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 26.06.2019 dan sonra bu askerin alacağı hava değişimi istirahat süreleri askerlik hizmetinden sayılmayacaktır çünkü 6 ay için hakkı olan 6 günlük süreyi doldurmuştur.

Şafak Hesaplama Örnek 2 

Asker 26.04.2019 tarihinden itibaren 2 ay hava değişimi  almıştır. Hava değişiminden önce 4 ay 20 gün askerlik hizmet süresi bulunmaktadır. 1111 sayılı eski askerlik kanununa göre bunun zaten 30 günü askerlikten sayılıyordu. Bunu da kattığımızda 5 ay 20 gün askerliği olmaktadır. Bu asker hava değişimi süresi bitiminde 10 günlük askerlik hizmeti yaptıktan sonra 06.07.2019 tarihinde terhis olacaktır.

Şafak Hesaplama  Örnek 3 

Asker 12.06.2019 tarihinden itibaren 1 ay hava değişimi almıştır. Hava değişimi başlangıç tarihinden önce 3 ay askerlik hizmet süresi bulunmaktadır. Askere sevk tarihi 12.03.2019 dur. Bu hava değişiminden Askeralma Kanunun yürürlüğe girdiği 26.06.2019 tarihine kadar (hariç) olan 14 günlük kısmı askerlik hizmetinden sayılacak. Yeni Askeralma Kanunu yürürlüğe girdiği 26.06.2019 tarihinden sonraki 16 günlük kısmı ise askerlik hizmetinden sayılmayacaktır. Askerin kalan askerlik hizmeti 6 aya tamamlamasına müteakip 28.09.2019 tarihinde terhis olacaktır.

Yeni Askerlik Sisteminde ikinci 6 aylık askerlik sistemi nasıl uygulanacak ?

 7179 Sayılı Askeralma Kanununa göre 6 aylık hizmet süresini tamamlayarak terhise hak kazanan Erbaş ve erlerden, ikinci altı ay süreyle görevlerine devam etmesi uygun görülenler 6 ay süreyle askerlik hizmetlerine devam edecek ve bu sürenin sonunda terhis edilecektir. Bu durumdaki Erbaş ve erlerin yapmış oldukları askerlik hizmet süresi 6 aydan fazla olsa bile devam edecekleri 2. Askerlik hizmet süresi 6 ay olarak uygulanacaktır.

Örnek

Askeralma Kanunun yürürlüğe girdiği 26.06.2019 tarihi itibarıyla 11 ay askerlik hizmet süresi bulunan Erbaş/Er,  zorunlu 6 aylık hizmet süresini tamamlamış olduğundan terhise hak kazanmıştır. Asker ikinci altı ay süreyle görevine devam etmek istemiştir. Asker hakkında ilk 11 aylık askerlik hizmeti için 26 06 2019 tarihi itibariyle terhis belgesi tanzim edilecek aynı tarih  itibariyle ikinci altı aylık hizmeti başlatılacaktır. İkinci  6 aylık askerlik hizmetini tamamladığı 26.10.2019 tarihi itibarıyla terhis belgesi tanzim edilerek terhis edilecektir.

Yeni Askerlik Sistemi Tüm Detaylar için Tıklayınız….

7179 Sayılı Askeralma Kanunu için Tıklayınız…

Askeralma Daire Başkanlığı için Tıklayınız…

İlgili Makaleler

5 1 Oyla
Makele Değerlendirmesi
Abone Ol
Bildir
Başa dön tuşu
0
Düşüncelerinizi öğrenmeyi çok isterim, lütfen yorum yapın.x

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatıp Yeniden Deneyiniz....