Askerlik Şubeleri

Askeralma Genel Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

S.NO. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)(x)/(xx)
1Yoklama İşlemleri a. Nüfus cüzdanı
b. Diploma
c. Yurt dışından mezun olanlar için denklik belgesi ve Türkçe tercümesi
ç. Varsa öğrenim ile ilgili ilişik kesme belgesi
d. Varsa Engelli Sağlık Kurulu Raporu.
4 saat
e-Devlet üzerinden 30 dk.
2ASAL Celp Dönemi Tercihi Nüfus cüzdanı 10 dk.
3Askere Sevk İşlemleri a. Nüfus cüzdanı
b. Yedek subay aday adayları için ilave olarak diploma/denklik belgesi
1 saat
e-Devlet üzerinden 10 dk.
4Yedek Subay Aday
Adaylarının Sevk Öncesi
Hazırlık İşlemlerinin
Yapılması
a. Transkript
b. Öğretmen Bildirim Çizelgesi (MEB öğretmen olanlardan Ağustos celp döneminde)
c. Yabancı dil puanını gösterir belge (varsa)
30 dk.
5Dövizle Askerlik Hizmeti
a. İlgili konsolosluklarca onaylı dövizle askerlik başvuru belgesi
b. Oturma veya çalışma izin belgeleri
c. Varsa yabancı ülke kimlik kartı veya pasaport
ç. Nüfus cüzdanı
d. Gemi adamı cüzdanı ve yeterlilik belgesi
e. Gemi adamı hizmet akit belgesi
f. Gemi adamı çalışma onayı ile yurt dışında fiilen 3 yıl çalıştıklarını ispata yarayan iş yerince
tanzim edilmiş belgeler
1 iş günü
6Muafiyet İşlemleri a. Nüfus cüzdanı
b. Ebeveynlerinin dilekçesi
2 saat
7Öğrenci Erteleme İşlemleri Okudukları okulların azami öğrenim süresini dolduranlar için öğrenci durum belgesi 10 dk.
8Sevk Tehir İşlemleri Dilekçe ve mezuniyet/terk belgesi, ilgili bakanlık veya kurumun erteleme teklif belgesi 1 iş günü
9Aday Memurların Erteleme
İşlemleri.
İlgili bakanlık veya kurumun erteleme teklif belgesi 1 iş günü
10 Yurtdışı Öğrenci Askerlik
Erteleme
a. İlgili eğitim ataşeliğinin öğrenci belgesi
b. Nüfus cüzdanı
1 iş günü
11Yurtdışı İşçi/Gemi Adamı
Erteleme İşlemleri
a. İlgili konsolosluğun erteleme belgesi/erteleme uzatma yazısı
b. Oturma veya çalışma izin belgeleri
c. Varsa yabancı ülke kimlik kartı veya pasaport
ç. Nüfus cüzdanı
d. Gemi adamı cüzdanı ve yeterlilik belgesi
e. Gemi adamı iş sözleşmesi
1 iş günü
12Birden Fazla Tabiiyetli
Türk Vatandaşı İşlemleri
a. İlgili konsolosluğun erteleme/muafiyet belgesi
b. Nüfus cüzdanı
c. Pasaport
ç. Yabancı ülke kimliği
d. Yabancı ülke vatandaşlığının hangi tarihte kazanıldığını gösteren belgenin aslı ve Türkçe
tercümesi / doğumla kazanılan vatandaşlık için doğum belgesinin aslı ve Türkçe tercümesi
1 saat (Bu işlem şubede
yapılamamaktadır.)
13Sonradan Türk
Vatandaşlığına Alınanların
Muafiyet İşlemlerinin
Yapılması
a. Nüfus cüzdanı
b. Geldikleri ülkede askerlik hizmetini yaptıklarına dair belgelerin asıl nüshaları ile yeminli
mütercim tarafından tercüme edilmiş ve noter tarafından onaylanmış nüshaları
1 saat
14Sporcuların Erteleme
İşlemleri. (xxx)
İlgili federasyon tarafından tanzim edilecek erteleme teklif formu 1 saat (Bu işlem şubede
yapılamamaktadır.)
15Geri Ödeme İşlemleri a. Yurt içinde adına açılı banka hesabı
b. Dilekçe
c. Vekâletname
ç. Velayetname
d. Türk vatandaşı olmayanlar için Gelirler Genel Müdürlüğünden alınmış vergi numarası
1 iş günü
16İlk Defa İstiklal Madalyası
Verilmesi İşlemleri
a. Hak sahibi müracaatçıya ait istek dilekçesi
b. Müracaatçı durumuna göre; dede/babaya ait eş ve çocuklarının ölü veya sağ tümünü
gösterir vukuatlı aile nüfus kayıt örneği asılları
c. Dede/babadan birisine ait veraset ilamı aslı, mahkeme veya noter tasdikli sureti
ç. Madalya isteyen hak sahibine ait “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur”
şeklinde Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil kayıt belgesi aslı veya e-Devlet çıktısı
d. MSB Arşiv Hiz.Ş.Md.lüğünden alınacak askeri safahat belgesi aslı
2 ay
17İstiklal Madalyası İntikal
İşlemleri
a. Dilekçe
b. Müracaatçı durumuna göre; dede/babaya ait eş ve çocuklarını gösterir vukuatlı aile nüfus
kayıt örneği asılları
c. Dede/babadan birisine ait veraset ilamı aslı, mahkeme veya noter tasdikli sureti
ç. Madalya isteyen hak sahibine ait “Adli Sicil Kaydı Yoktur” ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur”
şeklinde Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil kayıt belgesi aslı veya e-Devlet çıktısı
d. İstiklal Madalyası belgesinin aslı veya yayımlanmış gazete kayıp ilanı
2 hafta
18Sefer Görev Emri / Silahaltı
Davetiyesi Tebliği
Nüfus Cüzdanı15 dk.
19Seferberlik Tatbikatı / Ferdi
Seferberlik Eğitimi için
Sevk İşlemleri
a. Nüfus Cüzdanı
b. Varsa Verem Taraması Sonuç Raporu
30 dk.
20 Bilgi, Belge Talepleri Nüfus cüzdanı 30 dk.,
e-Devlet üzerinden 10 dk.
AÇIKLAMALAR:
(x) Birim vatandaş bazında sürelerdir. Evrakın ilgili memur önüne ulaşmasını müteakip öngörülen süredir.
(xx) Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda öncelikle ilk müracaat yerine, ilk müracaat yerinden
sonuç alınamaması halinde ikinci müracaat yerine başvurunuz.
(xxx) Bu faaliyet Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir.
İlk Müracaat Yeri :
Aşağıdaki iletişim bilgileri, www.asal.msb.gov.tr örün sayfasında mevcuttur.
İsim :
Unvan :Askerlik Şubesi Başkanlığı (müracaat edilen)
Adres :
Telefon :
Faks :
E-Posta :
İkinci Müracaat Yeri:
Aşağıdaki iletişim bilgileri, www.asal.msb.gov.tr örün sayfasında mevcuttur.
İsim :
Unvan :Askeralma Bölge Başkanlığı
(Müracaat edilen As.Ş.Bşk.lığının bağlı olduğu)
Adres :
Telefon :
Faks :
E-Posta :

İlgili Makaleler

0 0 Oylamalar
Makele Değerlendirmesi
Abone Ol
Bildir
Başa dön tuşu
0
Düşüncelerinizi öğrenmeyi çok isterim, lütfen yorum yapın.x

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatıp Yeniden Deneyiniz....