GERİ DÖN

MSB UZMAN BAŞVURU KONTROL FORMU

♦ 2023 Yılına Kadar Milli Savunma Bakanlığı Dış Kaynaktan Uzman Erbaş alımı yapmayacaktır. Sadece iç kaynaktan yani Sözleşmeli Erbaş ve Erlerden alım yapacaktır.

♦Bu kontrol formunu, eğer alım yaparsa hangi şartları isteyeceği ile ilgili size fikir vermesi için oluşturduk.
Başvuracağınız Yılı Seçiniz

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı mısınız?

Askerliğinizi Yükümlü Erbaş Er veya Sözleşmeli Erbaş Er Olarak Yaptınız Mı? Ya da Şuan Askerde misiniz?


Başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisinizin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçti mi? (Not: Başvuru tarihi, kılavuz yayınlandığında başvurunun alınacağı ilk gün kılavuzda belirtilir.Bu tarihi baz alacaksınız.)

Mezuniyet Durumunuzu Seçiniz

Hangi Branşa Başvuru Yapacaksınız?

Şu anda Sözleşmeli Er Olarak Görev Yapıyor musunuz?

Hangi Kuvvette Sözleşmeli Erlik Yapıyorsunuz?

Başvuru Yapmak İstediğiniz Kuvveti Seçiniz?

Doğum Yılınızı Seçiniz

Gün

Ay

Yıl

Cinsiyetiniz

Boy ve Kilo Değerlerinizi Giriniz

Boy (cm)

Kilo (kg)

İstihdam Durumu

(1) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,
(2) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

Yukarıdaki Şartlara Uyuyor musunuz?

Adli Sicil Durumunuzu Kontrol Ediniz

(1) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(2) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

Yukarıdaki Şartlara Uyuyor musunuz?

Yıkıcı/Bölücü Faaliyetlere Katıldınız mı?

(1) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(2) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak, (1) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(2) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak, (1) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(2) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak, (1) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(2) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

Yukarıdaki Şartlara Uyuyor musunuz?

Ön Bilgi Başvuru Yılı Tc Vatandaşlığı Askerlik Durumu/Terhis Mezuniyet Sözleşmeli Erlik DoğumTarihi Cinsiyet Boy/Kilo Kontrolü İstihdam Durumu Adli Sicil Kontrolü Yıkıcı/Bölücü Faaliyetler