GERİ DÖN

JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KONTROL FORMU

Başvuracağınız Yılı Seçiniz

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı mısınız?

Branş Seçiniz

Mesleki Şart

Bu branşa başvuru yapacak adaylar, kendi mezun olduğu bölümün/alanın Başvuru Klavuzunda yayınlanacak bölümlerden birine denk olduğunu iddia ediyorsa ilgili kurumdan (lise alanları için MEB, ön lisans ve lisans bölümleri için ise YÖK’ten) aldığı denklik belgesini hem ön başvuru esnasında www.jandarma.gov.tr internet adresindeki personel temin sistemine yükleyecek, aynı zamanda seçme sınavlarına gelirken de yanında getirecektir. e. Denklik belgesinin sistemden yüklenmesi adayın başvurusunu geçerli hale getirmeyecektir. Denklik belgesinin kontrolü seçme sınavları aşamasında yapılacaktır. Denklik belgesinin aslını seçme sınavlarına gelirken getirmeyen adaylar sınavlara alınmayacaktır.

Yukarıdaki Şartlara Uyuyor musunuz?

Mezuniyet Durumunuzu Seçiniz

Doğum Yılınızı Seçiniz

Gün

Ay

Yıl

Sözleşmeli Erlikten Geçiş Yapacağım
Not: Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanlar,sözleşmeli erlikteki üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış ise yaş şartı değişmektedir.Sadece bu şartları taşıyanlar 'Evet' olarak işaretlemelidir.

KPSS Türünü Seçiniz

KPSS Puan Yılınız

İLKÖĞRETİM MEZUNU OLDUĞUNUZ İÇİN BU ADIMI GEÇEBİLİRSİNİZ ==>

KPSS Puanınızı Seçiniz

Cinsiyetiniz

Boy ve Kilo Değerlerinizi Giriniz

Boy (cm)

Kilo (kg)

İstihdam Durumu

(1) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,
(2) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

Yukarıdaki Şartlara Uyuyor musunuz?

Adli Sicil Durumunuzu Kontrol Ediniz

(1) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(2) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

Yukarıdaki Şartlara Uyuyor musunuz?

Yıkıcı/Bölücü Faaliyetlere Katıldınız mı?

(1) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(2) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak, (1) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(2) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak, (1) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(2) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak, (1) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(2) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

Yukarıdaki Şartlara Uyuyor musunuz?

Sağlık Sorununuz Var Mı?

Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, yüz bölgesi, baş bölgesi, tüm boyun ve el parmak uçlarından itibaren dirsekler dahil kollarda kısa kollu gömlek ve dizden itibaren etek ile görünen vücudun herhangi bir yerinde dövme bulunmamak, kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak) p. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,

Yukarıdaki Şartlara Uyuyor musunuz?

Başvuru Yılı Tc Vatandaşlığı Branş Mezuniyet DoğumTarihi KPSS Puanı ve Türü Cinsiyet Boy/Kilo Kontrolü İstihdam Durumu Adli Sicil Kontrolü Yıkıcı/Bölücü Faaliyetler Sağlık Şartları