GERİ DÖN

JANDARMA ASTSUBAY BAŞVURU KONTROL FORMU

Başvuracağınız Yılı Seçiniz

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı mısınız?

Mezuniyet Durumunuzu Seçiniz

Mezun Olabilme Durumunuzu Seçiniz


Lisans veya Önlisans bölümlerinden geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar da bu alıma başvuru yapabilir.

Doğum Yılınızı Seçiniz

Gün

Ay

Yıl

KPSS Türünü Seçiniz

KPSS Puan Yılınız

KPSS Puanınızı Seçiniz

Cinsiyetiniz

Boy ve Kilo Değerlerinizi Giriniz

Boy (cm)

Kilo (kg)

İstihdam Durumu

(1) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,
(2) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

Yukarıdaki Şartlara Uyuyor musunuz?

Adli Sicil Durumunuzu Kontrol Ediniz

(1) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(2) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

Yukarıdaki Şartlara Uyuyor musunuz?

Yıkıcı/Bölücü Faaliyetlere Katıldınız mı?

(1) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(2) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak, (1) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(2) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak, (1) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(2) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak, (1) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(2) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

Yukarıdaki Şartlara Uyuyor musunuz?

Başvuru Yılı Tc Vatandaşlığı Mezuniyet DoğumTarihi KPSS Puanı ve Türü Cinsiyet Boy/Kilo Kontrolü İstihdam Durumu Adli Sicil Kontrolü Yıkıcı/Bölücü Faaliyetler