Sağlık İşlemleri

SAĞLIK İŞLEMLERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

1.Yoklamam sırasında hakkımda “ Ertesi Yıla Bırakma” kararlı sağlık raporu verilmiştir. Ancak ben askerlik hizmetimi yapmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Hakkınızda verilen “Ertesi Yıla Bırakma” kararı kesin hüküm olmayıp ara karar niteliğindedir. Ertesi yıla bırakma süresinin sonunda askerlik şubesinde yapılacak muayene sonunda hakkınızda verilecek sağlık kararına göre işlemleriniz yürütülecektir.

2.Askerlik hizmetimi yaparken “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı sağlık raporu verildi. Ancak ben askerliğimi yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Rapor size bildirildikten sonra 30 gün boyunca rapora itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

3.Askerlik hizmetimi yapmakta iken sağlık sorunlarım nedeniyle tedaviye başladım. Terhis edildiğim için tedavim yarım kaldı. Tedavimi tamamlatmak üzere askeri hastaneden sevkimi talep ediyorum. Ne yapmalıyım?

Askerlik hizmetini yapmakta iken hayati önemi olan bir hastalığın bulunduğunun resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi halinde azami bir yıl süre ile tedavileri yaptırılabilir.

4.Askerlik hizmetimi yapmakta iken tespit edilen sağlık sorunlarım nedeniyle terhis edildim. Ancak sağlık sorunlarım halen devam ediyor. Yeniden askeri hastaneye sevk edilerek tedavi olmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Rahatsızlığı askerlik hizmetinin sebebi ile meydana gelenler, en yakın askerlik şubesine başvurarak durumlarını değerlendirmeye alabilmektedirler.

5.Askerlik hizmetim esnasında geçirmiş olduğum rahatsızlık/kaza/olay sonucu oluşan sağlık sorunlarım nedeniyle tedavim halen devam etmektedir. Sağlık yardımı alabilir miyim?

Askerlik hizmeti sırasında, barış ve savaşta, yurt içinde ve yurt  dışında, görev başında veya görev dışındaki görevlerden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan erbaş ve erlerden, tedavisi devam etmekte olanlara, olay/kaza tarihinden itibaren 36 ayı geçmemek üzere, terhisleri takip eden aybaşından itibaren ve hastaneden düzenlenen “tedavisi devam ettiğini belirtir” raporuna istinaden uzman çavuşun aldığı maaşın 2/3’ü kadar sağlık yardımi ödeneği verilmektedir.