KKTC-TC Çifte Tabiyetli Türk Vatandaşları

111 Sayılı  Askerlik Kanununun 2 nci maddesi 13 ncü fıkrası gereğince TC-KKTC çifte tâbiyetli yükümlülerden KKTC’de askerlik yapanlar Türkiye’de tekrar askere alınmazlar.