Kardeş Sevk Tecil İşlemleri

KARDEŞ SEVK TECİL İŞLEMLERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

1.Yakın dönemde askere alınacağım fakat şu anda kardeşim asker olduğundan benim askerliğim ertelenir mi?

İki kardeşten biri askerde ise askerlik sırası gelenin sevki baba veya annenin isteğine bağlı olarak askerdeki kardeşin askerliği bitinceye kadar ertelenebilmektedir. Erteleme işlemi yapılabilmesi için 20 yaşını bitirmiş 3’üncü bir erkek kardeşinizin olmaması veya varsa sağlık raporuyla belgelenmiş malul durumda olması gerekir.