Kardeş Muafiyeti

KARDEŞ MUAFİYETİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

1.Askerlik hizmetini yerine getirirken ölen, akıbeti meçhul kalan, hakkında gaiplik kararı alınan veya maluliyet aylığı bağlanacak şekilde olanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin; kardeşlerine/çocuklarına uygulanan muafiyet işlemleri nelerdir?

Bu gibi durumlarda olan kişileri anne ve babalarının ortak kararı sonrasında kardeşlerinden biri istekli olmadıkça askerlikten muaf olur. Eğer askerde ise terhis edilir.

Terörle Mücadele kapsamında hayatını kaybeden kişilerin kendinden olma çocukları ile aynı anne babadan olan kardeşlerinin tamamı, istekli olmadıkça askere alınmamakta, askerde olanlar terhisedilebilmektedir. Bu hükümler seferberlik ve savaş halinde uygulanamaz.

Malul olan yükümlünün kardeşlerinin muafiyetten yararlanabilmesi için, maluliyet işlemlerinin tamamlanarak Emekli Sandığınca maaş bağlanmış olması gerekmektedir.

Silah altına alınmadan önce muafiyet işlemleri yükümlünün askere sevki sırasında yapılır. Sevk sırasında hayatını kaybeden babası veya kardeşi bulunup bulunmadığı sorulur. Varsa muafiyet hakkından yararlanmak isteyip istemediği sorulur. Muafiyet talebinde bulunacak yükümlüler askerlik şubesine gelirken;

  • -Ölüm veya maluliyete ilişkin kayıtlar,
  • -Emekli Sandığı maaş cüzdanı,
  • -Varsa mahkeme kararı vb. belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir.