Diğer Konular

DİĞER KONULAR İLE İLGİLİ  SIKÇA SORULAN SORULAR

1.Askerlik süresinin kısaltılmasıyla ilgili bir çalışma var mı?

Askerlik hizmeti mevcut uygulamasında değişiklik konusunda bir çalışma bulunmamaktadır.

 1. 4 yıllık üniversite mezunuyum en kısa sürede ne zaman askere gidebilirim?

Mezuniyetinizden sonra nüfus cüzdanı, diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve iki suret fotokopisiyle birlikte en yakın askerlik şubesine başvurmanız halinde en yakın yedek subay celbinde askere gidebilirsiniz.

 1. Üniversitede akademik personel olarak görev yapmaktayım. Milli Eğitim Bakanlığında görevli öğretmenlerin yararlandığı haktan, akademik personelin de yararlanması adına bir çalışmanız var mı?

Mevcut uygulamada değişiklik konusunda bir çalışma bulunmamaktadır.

 1. Yedek subay olarak askerlik yapacağım. Annemin rahatsızlığından dolayı İstanbul veya çevresinde askerlik hizmetimi yerine getirebilir miyim?

Yedek subay aday adaylarının sınıf, statü ve birlik yerleri TSK’nın ihtiyacına göre bilgisayar ortamında belirlenmektedir.

 1. Yurtdışı üniversite mezunuyum. Denklik belgem onaylanana kadar erteleme hakkım var mıdır?

Yurt dışında lisans/yüksek lisans programlarına katılanların, YÖK’e denklik başvurusu yapmalarından itibaren bir yıllık tecil hakkı verilmektedir.

 

 1. Denklik belgem YÖK tarafından onaylandı. Kaç yıl tecil hakkım var?

Denklik belgeniz onaylandıktan sonra YÖK karar tarihinden itibaren lisans mezunlarına 2 yıl, yüksek lisans mezunlarına 1 yıl tecil hakkı verilmektedir. Ancak verilen sevk tecil süresinin bitimi, mezuniyet tarihinden itibaren lisans mezunlarına 3 yılı, yüksek lisans mezunlarında 2 yılı geçmez.

 1. Harp okulundan ayrılan kişilerin öğrencilik sürelerinin ne kadarı askerlik hizmetinden ayılmaktadır?

Okula kayıt tarihi ile ilişik kesme tarihi arasında kalan sürenin ay olarak üçte biri askerlik hizmetinden düşülerek hesaplanır.

 1. Astsubay hazırlama okullarında geçen süre askerlik hizmetinden sayılır mı?

Astsubay hazırlama okullarında geçen sürelerin askerlikten sayılması ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

 1. İdari para cezalarına itirazı nereye yapabilirim?

Kişiler, verilen karara, tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemelerine itirazda bulunabilirler.

 1. Askerlik hizmetimi yaparken er olarak 4 yıllık fakülte bitirdim. Hangi belgelerle nereye başvuracağım?

Kişiler, askerlik hizmetlerini yaparken lisans eğitimlerini bitirmelerinden sonra mezuniyet belgelerinin 2 sureti, 2 suret taahhütname ve bir dilekçe ile birlik komutanlığına başvuru yaparak yedek subay statüsüne alınabilirler.

 1. Lisansüstü eğitim sebebiyle erteleme yaş sınırı nedir?

Lisansüstü eğitim sebebiyle erteleme yaşı 35’dir.

 1. Yüksek lisans eğitimime başladım. Askerliğimi ertelemek için ne yapmalıyım?

Tecil işleminiz için yüksek lisans eğitimi yaptığınız kuruma bildirmeniz halinde kurum, erteleme işlemlerinizi Asker Alma Bölge Başkanlığı’ndan yapacaktır.

 1. Yurt dışında yüksek lisans eğitimi yapıyorum. Askerlik ertelememi nasıl yapacağım?

Kayıt kabul belgeniz ile birlikte yurt dışındaki temsilciliklerimize başvurarak askerliğinizi tecil ettirebilirsiniz.

 1. Memuriyete atandım. Tecil hakkım ne kadardır?

Memurların askerlikleri, asaletleri tasdik edilinceye kadar tecil edilebilmektedir.

 

 1. 4 yıldan fazla öğrenim süreli kurum mezunlarının yüksek lisans yapma hakkı var mıdır?

4 yıldan fazla öğrenim süreli kurum mezunlarının yüksek lisans eğitimi yapmaları halinde askerlikleri tecil edilebilmektedir.

 1. Yüksek lisans mezunuyum. İkinci bir branşta yüksek lisans yapmak istiyorum. Tecil hakkım var mıdır?

Yüksek lisans mezunu olan kişilerin aynı veya daha aşağı düzeyde yapacakları ikinci lisansüstü eğitimlerinden dolayı tecil işlemleri yapılamamaktadır.

 1. Sevke tabi yedek subay aday adayıyım. Sevk öncesi hazırlık işlemlerimi yapmak için askerlik şubesine hangi belgeleri götürmem gerekiyor?

Askeri şubeye müracaat sırasında diploma veya mezuniyet belgesi aslı ile bir suret fotokopisi, yurt dışında mezun olanlardan YÖK tarafından onaylanmış, damgalanmış ve soğuk mühürlenmiş “Diploma Denklik Belgesi” veya “Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi” ile diploma veya mezuniyet belgesinin noter onaylı Türkçe tercümesinden bir suret, transkript, tıp doktorlarından uzman doktor olduğunu beyan edenler için bir belge, yabancı dil sınav belgeleri aslı (varsa), öğretmen olanlar için öğretmen bildirim çizelgesini yanlarında hazır bulundururlar.

 1. Seçim ve sınıflandırma işlemi neye göre yapılmaktadır?

Yedek subay aday adayı yükümlülerinin sınıf, statü ve kuvvetleri TSK ihtiyacı ile kişilerin istekleri, meslek bilgisi, akademisyenlik durumu, sağlık durumu, yaş, lisans bitirme notu ile yabancı dil notu dikkate alınarak bilgisayar ortamında belirlenmektedir.

 1. Sevk öncesi hazırlık işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilir miyim?

Kişilerin askerlik şubesine gitmeden önce e-Devlet üzerinden sevk öncesi hazırlık işlem formunu doldurarak askerlik şubesine gitmeleri, işlemlerin daha doğru ve kısa sürede tamamlanmasına olanak sağlar. Ancak kişilerin sevk öncesi hazırlık işlemleri için şahsen askerlik şubesine müracaat etmeleri gerekmektedir.