Askerlik Yoklama İşlemleri

Yoklama İşlemleri

  1. Bu yıl askerlik çağına girenler ile daha yaşlı doğumlular ile okudukları okullardan ilişiği kesinler veya mezun olanların yoklamaları tabi olduğu doğumun ilk celp dönemi bitimine kadar yapılacaktır. 

            Örneğin; 1996 ve daha yaşlı doğumluların yoklamaları, 01 Ocak 2015 tarihinde başlayıp    02 Şubat 2016 (muhtemel) tarihinde sona erecektir.

  1. Yükümlülerin yoklamalarının hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 25’inci maddesi gereğince TRT kanalından duyuru ile yapılacaktır. TRT aracılığı ile yapılan duyurular tebligat yerine geçecektir.  
  1. Bulunduğunuz yer askerlik şubesine müracaat ederek, yukarıdaki tarihler arasında yoklamanızı yaptırmanız gerekmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğunuz il ve ilçe dışında ikamet etmekte iseniz ikametinize en yakın askerlik şubesine başvurunuz.
  1. Askerlik Yoklamanızı Yaptırmak Üzere Askerlik Şubesine Gelirken Aşağıdaki Belgeleri de Yanınızda Bulundurunuz.

              a. Nüfus Hüviyet Cüzdanı Aslı

              b. Diploma aslı ve fotokopisi,

              c. Bonservis, sertifika veya kurs belgesi aslı ve fotokopisi, (varsa)

              ç.         Trafik sürücü belgesi ve fotokopisi, (varsa)

             d. Hastalık ve arızalarına ait rapor veya tedavi belgelerinin aslı ve fotokopisi, (varsa)

             e. Bölgenizde Verem Savaş Dispanseri varsa, verem taraması sonuç belgesi (varsa).

             f. Yoklama sırasında sağlık durumunuzun tam olarak tespit edilebilmesi için varsa önceki yıllarda geçirmiş olduğunuz hastalıklara ait tedavi belgeleri ile raporlarınızı yanınızda bulundurunuz ve muayene sırasında durumunuzu tabiplere mutlaka bildiriniz.

            g. Öğrenci,hapis,yurtdışında işçi veya işveren olarak bulunuyor veya hastanede yatıyor iseniz, ilgili kuruluşlardan veya konsolosluklardan alacağınız bu durumunuzu belirten belgeleri yoklama süresi içinde askerlik şubesine gönderiniz veya gönderilmesini sağlayınız.

            ğ. Yoklamanızı süresi içinde yaptırmadığınızda veya mazeretinize ait belgeleri askerlik şubesine ulaştırmadığınızda yoklama kaçağı suçunu işlemiş olursunuz ve hakkınızda adli veya idari cezai müeyyide uygulanır. Bu kapsamda sürekli artan idarî para cezası verilir veya hakkınızda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.