Askerlik Genel Esasları

 

 

 

SINIFLANDIRMA

            Yoklaması yapılanların kuvvet komutanlıklarına tahsisi Askeralma Dairesi Başkanlığınca, bilgisayar ortamında kapalı kayıtlar üzerinden randım sayısı verilerek rastgele erişim sistemiyle verilmektedir. Yükümlülerin sınıf, branş ve eğitim merkezleri ile celp grupları ayrılmış bulundukları Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığınca bilgisayar ortamında belirlenmektedir.

 CELP DÖNEMLERİ

 Erbaş ve er statüsündeki yükümlüler, Şubat, Mayıs Ağustos ve Kasım celp dönemlerinde, ayrıca her celp döneminde de 2 grup olmak üzere yılda 8 grup olarak silahaltına alınmaktadır.

 HİZMET SÜRESİ

 Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek okul mezunlarının askerlik hizmet süreleri 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunuyla düzenlenmiştir. Bunlardan yedek subay olanların hizmet süreleri on iki ay, kısa dönem erbaş veya er olanların ise altı aydır.

  Dört yıldan daha az süreli öğrenime sahip tüm yükümlüler 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi olarak askerlik hizmetini yerine getirirler ve askerlik hizmet süreleri on iki aydır. Bakanlığımızca askerlik hizmet süresinin değiştirilmesi hususunda herhangi bir çalışma yapılmamaktadır.

 ASKERE SEVK İŞLEMLERİ    

            1111 sayılı Askerlik Kanununun 45’inci maddesi gereğince, celp ve sevk ile ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türkiye Radyo Televizyon Kurumu aracılığıyla duyurulur ve yurtdışı temsilciliklerine bildirilir. Bu ilan ve duyurular yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Ayrıca, yükümlülere celp için çağrı tebligatı gönderilmemektedir. Sevke tabi olduğunuz celp dönemini askerlik şubesinden veya PTT Merkezlerinden alacağınız şifre ile e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. Sevke tabi olduğu celp döneminde kanuni mazereti olmayanların mutlaka askere sevkini yaptırması gerekmektedir. 

            Sevke tabi olduğu celp döneminde sevkini yaptırmayan yükümlüler bakaya suçu işlemiş kabul edilirler. Celbe icabet etmeyerek bakaya kalanlar ile sevk evrakını aldıkları halde birliklerine katılmayanlar veya geç katılanlar hakkında durumuna göre idari para cezası verilir veya suç duyurusunda bulunularak mahallin Cumhuriyet Savcılığına suç dosyası gönderilir. 

EĞİTİM BİRLİĞİNE KATILIŞTA YAPILMASI GEREKENLER 

  1. Berber ihtiyacınız kışlada ücretsiz karşılanmaktadır. Çarşıda veya memleketinizde üç numara veya uygunsuz tıraş olmayınız.
  2. Kayıt- kabul esnasında ( bot, çorap, havlu, terlik, diş macunu, diş fırçası, eldiven, pijama, eşofman vb.) istihkaklarınız devlet tarafından verilmektedir. Bu malzemeleri piyasadan satın almayınız.
  3. Günlük gereksinimlerinizi (tıraş malzemesi, bot boyası, temizlik malzemesi, kalem vb.) kışla kantinlerinden piyasadan daha ucuz fiyata temin edebilirsiniz.
  4. Askere gelirken yanınızda cep telefonu, fotoğraf makinesi, teyp, radyo, CD, disket, kesici ve delici alet, yiyecek, içecek ve benzeri maddeleri getirmeyiniz.
  5. Sorunlarınıza daha kolay çözüm bulunabilmesi sağlamak maksadıyla; kayıt–kabul esnasında, varsa özel, sağlık ve benzeri sorunlarınızı çekinmeden ve doğru olarak görevli personele anlatınız.
  6. Tedavi amacıyla sürekli kullandığınız ilaçları yanınızda götürebilir, doktor nezaretinde kullanabilirsiniz. Bu maksatla yanınızda getireceğiniz ilaçları kışlaya girişte teslim ediniz.
  7. Temel eğitiminizi tamamladıktan sonra kalan askerlik hizmetinizi tamamlayacağınız birlik ve kurumlara dağıtımınız ayrılmış olduğunuz kuvvet komutanlığınca bilgisayar ortamında yapılmaktadır.
  8. Birlik veya kurumlarda, yurt savunması ile ilgili konuların yanında disiplinli çalışma, yardımlaşma, zor şartlar altında mücadele etmeyi ve arkadaşlığı öğrenecek ve sivil yaşamınızda da geçerli olabilecek bir meslek  veya beceri de kazanabileceksiniz.